fbpx

Scallops Sashimi 40g Each

Scallops Sashimi 40g Each

Origin: Japan

Scallop sashimi harvested from the waters of Japan.

$5.00

Sashimi Option

Quantity:

TYPE & ENTER: