fbpx

Smoked Eel Sashimi Per 200g

Smoked Eel Sashimi Per 200g

Origin: China

Chinese caught smoked eel sashimi. $12.99 per kg.

$14.99

Sashimi Option

Quantity:

TYPE & ENTER: